Test: Har jag fibromyalgi?

Idag finns inga prover eller undersökningar som kan ställa diagnosen fibromyalgi. Därför ställs diagnosen dels genom att utesluta andra sjukdomar och genom att vissa kriterier ska uppfyllas. Ta självtestet för att se om dina symptom uppfyller kriterierna för fibromyalgi.

fibromyalgi triggerpunkter


De sjukdomar som bör uteslutas innan du får diagnosen fibromyalgi är till exempel:
  • Inflammatoriska reumatiska sjukdomar
  • Hypotyreos
  • Biverkningar av läkemedel
  • Vitamin B12-brist
  • Blodbrist
  • Leukemi, lymfom, bröstcancer

Fråga 2 av 4
Är du smärtkänslig vid 11 eller fler av dessa 18 specifika punkter på kroppen, så kallade triggerpunkter eller ömma punkter?