Stress kan orsaka kronisk muskelvärk


När vi upplever något som ett hot eller utmanande skickar hjärnan ut stressimpulser genom kroppen. Det sätter igång flera kroppsliga reaktioner som gör oss alerta och redo att hantera situationen. När det upplevda hotet är borta återgår kroppen till sitt normala tillstånd.

Denna stressreaktion kallas för kamp-flyktreaktionen och har följt med oss människor genom evolutionen. Idag ser hoten och utmaningarna annorlunda. Istället för att kämpa mot vilda djur, kan utmaningarna istället bestå av krav och måsten på jobbet, skolan och i vardagen. 

Tillfälliga stresspåslag är inte farligt. Det är till och med bra eftersom det hjälper oss att presentera bättre vid krävande situationen. Men ett långvarigt stresspåslag, utan vila och återhämtning, är inte hälsosamt.

Smärta vid stress

När vi blir stressade slås olika kroppsfunktioner på, till exempel muskelspänning, ökad andhämtning och hjärtslag. Flera kemiska reaktionen sätts igång som bland annat ökar produktionen av olika hormoner. På kort sikt är detta inget problem, men om systemet går på högvarv under en längre period skadar det kroppen. 

Ett exempel på detta är att vi drabbas av muskelvärk. Det är inte ovanligt att man känner sig öm i nacke och axlar under stressiga perioder. Den stora kappmuskeln som finns i ryggens övre del fungerar som en svamp eftersom den absorberar stressen. Det i sin tur påverkar nacken och axlarna. 

Fibromyalgi av långvarig stress

Fibromyalgi är en sjukdom som karaktäriseras kronisk smärta och ömhet. Andra kännetecknande symtom är ökad smärtkänslighet och stela muskler. 

Fibromyalgi är starkt kopplat till hög stress och psykisk belastning. Dock är det inte helt klarlagt exakt hur hög stress leder till kronisk smärta. Forskarna tror att det sker en rubbning i centrala nervsystemet och kroppens hormonproduktion, vilket påverkar hur kroppen bearbetar smärtsignalerna. Kroppen svarar på det konstanta stresspåslaget med ökade symtom.

Har men redan diagnostiserats med fibromyalgi kan stress förvärra symtomen.

Undvik stressinducerad smärta

Vare sig du har fibromyalgi eller inte, bör du dra ner på tempot – stressa mindre. 

Konkreta tips:

  • Ta regelbundna mikropauser
  • Överansträng dig inte
  • Planera ditt arbete och vardagssysslor i förväg
  • Regelbunden träning och motion ökar din tålighet mot stress
  • Få tillräckligt med sömn

Behandling av kronisk smärta

Det finns inget botemedel mot kronisk muskelsmärta. Däremot finns det behandlingar som lindrar symtomen och effektiva metoder för stresshantering.

  • Sammankopplad behandling – kombination av olika behandlingsmetoder
  • Läkemedel
  • Fysisk träning och avslappningsövningar