Depression och smärta – vad är kopplingen?

Finns det en koppling mellan depression och muskelvärk? Kan depression orsaka muskelvärk?

Fyra personer utövar yoga på en strandbrygga

Yoga kan få dig på bättre humör och lindra muskelvärk.


Depression kan orsaka smärta – och smärta kan orsaka depression. Ibland skapar de en ond cirkel där smärta förstärker depressionssymtomen som i sin tur förstärker smärtan. 

Många deprimerade känner en oförklarlig fysisk smärta såsom muskelvärk eller ryggvärk. Detta kan vara ett tidigt tecken på depression. 

Smärta och de problem den orsakar är en stor påfrestning och påverkar ditt humör. Kronisk muskelvärk kan till exempel leda till sömnproblem och stress. För lite sömn och en stressad tillvaro är faktorer som leder till depression. 

Smärta som orsakar funktionsförhinder sänker ditt självförtroende eftersom det hindrar dig från att arbeta och delta i aktiviteter som du tycker om. 

Behandling

Har du en depressionsdiagnos och besväras av muskelvärk är det viktigt att behandla båda två, antingen separat eller tillsammans. Det finns behandlingar som riktar sig in på båda:

  • Antidepressiva läkemedel kan lindra den fysiska smärtan och förbättra ditt humör eftersom samma signalsubstanser i kroppen kontrollerar båda symtomen.
  • Psykoterapi, eller samtalsterapi, med en psykolog har bevisats fungera för att behandla både depression och kronisk muskelvärk. 
  • Stressreducerande aktiviteter såsom fysiska aktiviteter, träning, meditation och journalföring.
  • Multimodal smärtrehabilitering innebär att du behandlas för både dina fysiska och psykiska besvär.