Yoga inte skonsamt och säkert för alla

Många anser att yoga är en säker och skonsam form av träning men ny forskning visar att övningarna är långt ifrån riskfria och kan orsaka skador som håller i sig under lång tid.


En av de första studierna att undersöka yoga och risk för skador eller smärta ger en komplex bild av träningsformen.

Kan orsaka nya skador

I studien ingick 354 deltagare som utövade yoga på fritiden under ett år. Resultaten visar att yoga orsakade muskel- och ledvärk hos 10 procent av utövare. Yoga ligger därmed på samma nivå som alla sportskador sammanlagt bland fysiskt aktiva personer, enligt studien.

Det är dessutom en tio gånger högre frekvens än vad tidigare studier på yoga kommit fram till och ger därmed en nyanserad bild av yoga som en skonsam och säker träningsform.

Flest nya smärtskador orsakat av yoga drabbar, enligt studien, axlar, armbågar, handleder och händer, som belastas kraftigt i till exempel övningar som nedåtgående hund.

Kan förvärra tidigare skador

Studien visar även att yoga förvärrar befintliga skador hos 21 procent av deltagare. Mer än en tredjedel av fallen var så allvarliga att deltagare inte kunde fortsätta med yoga i upp till tre månader.

– Men det är inte bara dåliga nyheter, 74 procent av deltagare i studien rapporterade att befintlig smärta förbättrades av yoga, vilket understryker det komplexa förhållandet mellan muskel- och ledvärk och yoga, säger Evangelos Pappas, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Forskarna tror att yogaskador kan förebyggas med några enkla insatser:

  • Utöva yoga medvetet och försiktigt
  • Berätta för din yogainstruktör om du har tidigare skador
  • Diskutera med din yogainstruktör eller fysioterapeut hur du kan anpassa övningar för att göra utövandet säkrare för dig
  • Berätta för din läkare att du utövar yoga och diskutera risker för dig