Då bör du söka läkarhjälp för din muskelvärk

Värk som inte ger sig, som uppkommer plötsligt eller som gör att du anpassar ditt liv efter smärtan är exempel på tillfällen då du bör söka hjälp hos sjukvården.


Kontakta vårdcentral om du har följande problem:

  • Långvarig smärta som pågått i mer än tre månader
  • Om smärtan gör att du ändrar din livsstil under lång tid (exempelvis som när man sträcker ryggen efter ett tungt lyft och måste pausa från träning framöver)
  • Om smärtan hindrar dig från att arbeta
  • Om du behöver hjälp att hantera smärtan
  • Muskelsvaghet

Kontakta en akutmottagning eller vårdcentral direkt om du har följande problem:

  • Plötslig smärta eller stark smärta som kommer i intervaller
  • Kraftig smärta, som starka mag- och/eller buksmärtor och svår huvudvärk
  • Om du har kraftig smärta i ryggen och upplever muskelsvaghet
  • Ryggvärk med samtidiga besvär att kissa, tömma tarmen eller nedsatt känsel i underlivet

Ett bra alternativ till att söka läkare vid ryggsmärta är att boka tid till sjukgymnast. De är duktiga på att undersöka ryggar och att lindra värk. Sjukgymnasten kan hänvisa dig till läkare på vårdcentralen om hen bedömer att det finns behov för läkarbedömning.