Nytt blodprov kan snabbare upptäcka fibromyalgi

I en ny studie från Ohio State University har forskare lyckats identifiera molekylära markörer som endast finns i blodet hos personer med fibromyalgi. Upptäckten kan leda till en snabbare och mer precis diagnos.

Forskare studerar blod från en fibromyalgipatient. Foto: Ohio State University


Idag baseras en fibromyalgidiagnos på patientens egna observationer och en fysisk utvärdering av smärtan som patienten upplever. Processen är komplex och kan leda till en feldiagnos – och således felbehandling.

I den aktuella studien har forskare lyckats identifiera molekylära markörer i blodet hos fibromyalgipatienter som är unika för sjukdomen.

Studien omfattade 50 personer med fibromyalgi, 29 med reumatoid artrit, 19 med artros och 23 med SLE. Ett blodprov från varje individ togs och studerades för förekomst av en rad olika molekyler. Forskarna kunde se tydliga karaktäristiska drag i blodet hos fibromyalgipatienter som de inte såg hos de övriga deltagarna.

– Dessa initiala resultat är anmärkningsvärda. Om vi kan snabba på diagnosen för dessa patienter, kan en behandling ge bättre resultat. Det finns inget värre än att vara i gråzonen och inte veta vilken sjukdom du har, säger Rodriguez-Sona, en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Forskningsresultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Journal of Biological Chemistry.

Läs mer om fibromyalgi här.