Samtalsterapi ger hopp till patienter med fibromyalgi

Psykoterapi som hjälper patienter bearbeta traumatiska upplevelser eller relationsproblem kan hjälpa personer minska smärta vid fibromyalgi visar ny studie.


I en klinisk studie med 230 vuxna deltagare som lider av fibromyalgi har ett nytt behandlingsalternativ utvärderats. Studiedeltagarna blev slumpmässigt valda att behandlas under åtta veckor med antingen kognitiv beteendeterapi (KBT) som är en vanlig behandlingsmetod vid fibromyalgi, eller en utbildningskurs, eller den nya behandlingsmetoden.

EAET – ny behandlingsmetod

Den nya metoden kallas EAET (Emotional Awareness and Expression Therapy) och har som syfte att hjälpa patienter bearbeta emotionella upplevelser, prata om svåra situationer, lära dem uttrycka känslor, speciellt ilska och sorg men även positiva känslor, och stärker i slutänden patienten så att den kan vara mer ärlig och tydlig i relationer som tidigare varit fyllda med konflikter eller problem.

Resultaten visar att patienter som fick EAET har bättre utfall än de som gick utbildningsprogrammet. De kände bland annat mindre omfattande smärta, färre fysiska funktionsnedsättningar, mindre koncentrationssvårigheter, ångest och depression samt mer positiva känslor och tillfredställelse i livet.

Även i jämförelse med KBT visade EAET bättre resultat med hänsyn till mindre omfattande smärta, samt hur många personer som fick mer än 50 procent minskning i smärta totalt.

– Många personer med fibromyalgi har upplevt motgångar i livet, som mobbing, familjeproblem och interna konflikter, som alla bidrar till viktiga känslor som kan undertryckas eller ignoreras. Framväxande neurovetenskaplig forskning tyder på att detta kan bidra starkt till smärta och andra fysiska symptom. Vi har utvecklat och testat ett tillvägagångssätt som försöker hjälpa personer att komma över dessa emotionella problem och relationsproblem och minska deras symptom, istället för att bara hjälpa personer acceptera sin fibromyalgi. Även om denna behandling inte hjälper alla med fibromyalgi har många patienter tyckt att det är hjälpsamt och vissa har sett dramatiska förbättringar i livet och på deras hälsa, säger Mark Lumley, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.