✕ Stäng

Myositsjukdomar

Myositsjukdomar är en muskelinflammation. Sjukdomen är ovanlig och autoimmun och gör att du får muskelsvaghet.

Linda Nestor, redaktör på Healthcare Media
Granskad av Lovisa Wennerström, medicine kandidat, histologiamanuens, ordförande Akutsjukvårdsklubben
Senast uppdaterad 21 september 2015

Muskelbesvär är sällan inflammation

Ordet muskelinflammation används flitigt vid ont i muskler. Men oftast beror besvär från musklerna inte på en inflammation.

Däremot så kan det självklart bero på en inflammation. Detta kallas då för inflammatoriska myopatier eller myositer.

I betäckningen myosit, som är en inflammatorisk muskelsjukdom, så ingår alla inflammationer i muskeln som har orsakats av bakterier, virus, svamp, parasiter, läkemedel eller av en autoimmun sjukdom.

Symptom

Olika tillstånd av myosit ger olika symptom. Men de symptom som är generella för alla tillstånd är feber, trötthet, muskelvärk och muskelsvaghet.

Detta kan göra att du får svårt att gå, höja armarna, känner dig klumpig och är mycket trött. Symptomen blir värre med tiden.

Vissa av tillstånden kan även påverka andningsorganen, lederna, hjärtat och kan ge hudförändringar och sväljningssvårigheter.

Myositsjukdomar

Bild från muskelbiopsi där en muskel har polymyosit. Källa: Wikimedia, Jensflorian

Olika former av sjukdomen

Det finns flera olika former av myositsjukdomarna: Polymyosit, dermatomyosit, inklusionskroppsmyosit och ögonmuskelmyosit.

Polymyosit är kronisk muskelinflammation, dermatomyosit är kronisk muskelsjukdom som även ger symptom på huden och inklusionskroppsmyosit ger även påverkan på fingerböjsenmuskulatur.

Det finns även en mycket ovanlig myosit som är ögonmuskelmyosit vilket är ett inflammatoriskt tillstånd vid ögonmuskulaturen. Alla dessa är betraktade som ovanliga åkommor.

Muskelinflammation

Vattengympa är en vanlig träning vid rehabilitering.

Behandling

Myosit behandlas med kortison. Ofta tillsammans med ett cellhämmande läkemedel.

Detta tillsammans med sjukgymnastik och fysisk träning.

Ungefär 70 procent av alla som får behandling blir bättre, men bara ett fåtal personer får tillbaka sin normala funktion.

Linda Nestor
redaktör på Healthcare Media
Granskad av Lovisa Wennerström, medicine kandidat, histologiamanuens, ordförande Akutsjukvårdsklubben
Publicerad 25 februari 2014, senast uppdaterad 21 september 2015
Källor: Internetmedicin, 1177 Vårdguiden

Senaste Nytt