Myositsjukdomar

Myositsjukdomar är en muskelinflammation. Sjukdomen är ovanlig och autoimmun och gör att du får muskelsvaghet.


Muskelbesvär är sällan inflammation

Ordet muskelinflammation används flitigt vid ont i muskler. Men oftast beror besvär från musklerna inte på en inflammation.

Däremot så kan det självklart bero på en inflammation. Detta kallas då för inflammatoriska myopatier eller myositer.

I betäckningen myosit, som är en inflammatorisk muskelsjukdom, så ingår alla inflammationer i muskeln som har orsakats av bakterier, virus, svamp, parasiter, läkemedel eller av en autoimmun sjukdom.

Symptom / Symtom vid Myosit

Myosit även kallad reumatisk muskelinflammation är något som först och främst skapar problematik i musklerna i nacken, på armarna och benen. Det är en ovanlig sjukdom och några av symtomen innefattar att man får sämre uthållighet och känner sig allmänt svag. Förutom symtom med dålig uthållighet och svaghet så kan personen även få inflammation i andra organ som leder, lungorna och i huden vilket visar sig som olika typer av utslag.

Vid olika typer av av symtom så klassificerar man myositen. Det finns några olika typer av grupper av myosit. För att få reda på vilken myosit det handlar om tar man ett vävnads och blodprov. Det är inte ovanligt att man får autoantikroppar i blodet på grund av Myosit. När det sker förstår man att immunförsvaret är aktivt och ger sig på den egna kroppens olika beståndsdelar, det är ofta det som leder till att symtomen påverkar t.ext lungorna och huden.

Eftersom att det är så spridda symtom när man har myosit är det ibland svårt att förstå vad det är som påverkar kroppen, för att försvåra det ytterligare så beror olika symptom även på olika typer av arvsanlag.

De symptom som är generella för alla tillstånd är feber, trötthet, muskelvärk och muskelsvaghet.

Detta kan göra att du får svårt att gå, höja armarna, känner dig klumpig och är mycket trött. Symptomen blir värre med tiden.

Vissa av tillstånden kan även påverka andningsorganen, lederna, hjärtat och kan ge hudförändringar och sväljningssvårigheter.

Myositsjukdomar

Bild från muskelbiopsi där en muskel har polymyosit. Källa: Wikimedia, Jensflorian

Olika former av sjukdomen

Det finns flera olika former av myositsjukdomarna: Polymyosit, dermatomyosit, inklusionskroppsmyosit och ögonmuskelmyosit.

Polymyosit är kronisk muskelinflammation, dermatomyosit är kronisk muskelsjukdom som även ger symptom på huden och inklusionskroppsmyosit ger även påverkan på fingerböjsenmuskulatur.

Det finns även en mycket ovanlig myosit som är ögonmuskelmyosit vilket är ett inflammatoriskt tillstånd vid ögonmuskulaturen. Alla dessa är betraktade som ovanliga åkommor.

Muskelinflammation

Vattengympa är en vanlig träning vid rehabilitering.

Behandling

Myosit behandlas med kortison. Ofta tillsammans med ett cellhämmande läkemedel.

Detta tillsammans med sjukgymnastik och fysisk träning.

Ungefär 70 procent av alla som får behandling blir bättre, men bara ett fåtal personer får tillbaka sin normala funktion.