Magnetstimulering hjälpte vid fibromyalgi

Enligt en ny liten studie så blev patienter med fibromyalgi hjälpta av behandling med transkraniell magnetstimulering.


I en studie i Frankrike så testades transkraniell magnetstimulering på 38 personer som alla led av fibromyalgi. Hälften av personerna fick placebo-behandling som såg ut och kändes lika dant som den riktiga magnetbehandlingen.

Efter behandlingen, som höll på i tio veckor, så såg man att den grupp som hade fått den aktiva behandlingen hade fått en liten förbättring i sin livskvalitet. Dessa förbättringar gällde mentala, känslomässiga och sociala funktioner.

Däremot såg man inga skillnader på de olika grupperna om hur de upplevde smärta.

Fibromyalgi är ett tillstånd som ger oförklarlig värk i kroppen och även symptom så som trötthet och nedstämdhet.

Läs hela studien på Neurology.