Molekyl som dämpar kronisk smärta identifierad

En molekyl som reglerar inflammation har visat sig att även kunna dämpa smärta, visar ny forskning från Hiroshima University i Japan. Forskarna lyckades sänka smärtkänsligheten hos möss med kronisk smärta genom att aktivera molekylen. Studien ger hopp om att utveckla ett effektivt läkemedel mot kronisk smärta.

Forskare pipetterar


Kronisk smärta är en komplicerad diagnos, vars underliggande orsaker forskarna inte har en klar bild av. Dess komplexitet gör behandling mycket svårt, och personer med diagnosen har en försämrad livskvalité.

Tidigare studier har visat att molekylen REV-ERB stoppar produktionen av molekyler som reglerar inflammation. Genom att aktivera REV-ERB lyckades forskarna stoppa inflammation. Däremot har liknande studier inte gjorts på smärta.

Molekyl dämpar smärta

I den aktuella studien lyckades japanska forskare dämpa smärtkänsligheten hos möss med kronisk smärta genom att aktivera REV-ERB.

Studien omfattade friska möss och möss med olika grader av kronisk smärta. Mössen behandlades sedan med molekyler som aktiverar REV-ERB. För att se om smärtkänsligheten påverkades, rörde man ena tassen med ett filament. Smärtan registrerades när mössen drog tillbaka tassen. Möss med kronisk smärta och som inte fick någon behandling reagerade på nuddningar, medan friska möss inte reagerade. Men möss med kronisk smärta som behandlats med molekyler som aktiverar REV-ERB, reagerade inte på nuddningar. Forskarna drog slutsatsen att när REV-ERB aktiveras, kände mössen mindre smärta.

Effektivare läkemedel

De nya forskningsrönen ökar förståelsen för kronisk smärta och hur vi i framtiden kan behandla den mer effektivt. Utveckling av ett läkemedel som aktiverar REV-ERB kan vara räddningen för många som lider av kronisk smärta.