Kan insulinresistens orsaka fibromyalgi?

Läkemedel för att behandla insulinresistens har visat sig kunna dämpa smärtan hos personer som lider av muskelsjukdomen fibromyalgi, enligt ny forskning från Texas universitet. Upptäcken gör det möjligt att lättare identifiera och behandla fibromyalgi, som i vanliga fall är svårbehandlad.


Fibromyalgi är en muskelsjukdom som kännetecknas av kronisk smärta över hela kroppen. Trots mycket forskning, vet man fortfarande inte vad som orsakar fibromyalgi – och det saknas även effektiva behandlingsmetoder. Livskvalitén för patienterna är låg och att utföra vardagssysslor är förenat med smärta.

Länk mellan insulinresistens och fibromyalgi

Sedan tidigare vet man att insulinresistens orsakar en funktionsrubbning i en specifik del av hjärnan. Denna funktionsrubbning ser man även hos fibromyalgipatienter, vilket ledde till att forskarna började titta på om det fanns en länk mellan insulinresistens och fibromyalgi.

Diabetesmedicin effektivt mot fibromyalgi

Med ett enkelt blodtest för att se om en person är på gränsen till att utveckla diabetes (prediabetes), kunde forskarna även identifiera personer med fibromyalgi.
Personer med en något högre nivå av blodsocker har en ökad risk att drabbas av smärta i en specifik del av hjärnan – samma del som även drabbas hos personer med fibromyalgi eller andra former av kronisk smärta.

När dessa personer behandlades med medicin mot diabetes, rapporterade dem en minskad smärta.

– Med tanke på hur mycket det forskas om fibromyalgi, är det häpnadsväckande att man inte tittat på kopplingen till insulinresistens. Den huvudsakliga orsaken till det är att ungefär hälften av alla fibromyalgipatienter ser ut att ha normala blodsockernivåer. Men om man tar hänsyn till åldern, ser man att blodsockernivåerna egentligen inte är normala – och detta var nyckeln till att vi lyckades identifiera fibromyalgipatienter med blodtestet, säger Miguel Pappolla, professor vid Texas universitet, i ett pressmeddelande.