Marie-Louise Olsson


Marie-Louise Olsson är 61 år gammal och har en stor familj. Hon är ordförande för Fibromyalgiförbundet och fick sin fibromyalgidiagnos 1996. Idag jobbar Marie-Louise med att synliggöra och förbättra livet för personer som har fibromyalgi. Förbundets syfte är att ge alla med fibromyalgi full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.