Marie-Louise, ordförande för Fibromyalgiförbundet har haft sin diagnos sedan år 1996.